BC NOKIA ALOITTAA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HARJUNIITYN KOULULLA LUKUVUONNA 2019-2020

Julkaistu 28.03.2019

Nokian kaupunki tarjoaa kaikilla alakouluilla pääasiassa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille mahdollisuuden osallistua koulun jälkeen tapahtuvaan iltapäivätoimintaan. Harjuniityn koulun tiloissa toimivan iltapäivätoiminnan järjestäminen siirtyy lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin BC Nokian järjestettäväksi.

Iltapäivätoiminnan tarkoitus on taata jokaiselle toimintaan osallistuvalle lapselle eheä kokonaiskoulupäivä, jossa hänen on sekä fyysisesti että henkisesti hyvä olla.

– Eheä kokonaiskoulupäivä edistää lapsen yleistä hyvinvointia sekä oppimista. Koulun, päiväkodin ja urheiluseuran toimivalla yhteistyöllä on mahdollisuus luoda turvallinen ympäristö, jossa lapsi saa kasvaa, tutkia, oppia uutta ja löytää uusia kavereita, toteaa BC Nokia ry:n toiminnanjohtaja Henri Hirvikoski.

BC Nokia haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja toteuttamassa tällaista yhteistyötä Nokialla. BC Nokia on ottanut iltapäivätoiminnan konseptin kehittämiseen mukaan Pelastakaa Lapset Ry:n. Lue Pelastakaa Lapset Ry:n hankkeesta. jossa BC Nokia on mukana lisää täältä.

– Menneen talven aikana valtakunnan uutisissa oli tasaisin väliajoin kannanottoja koskien liikuntaharrastusten ja koulunkäynnin yhdistämistä. Me nokialaisena urheiluseurana haluamme olla eturintamassa kehittämässä Nokialle, mutta myös Pirkanmaalle, toimintamalleja ja -tapoja, joiden
avulla koulunkäynnin ja harrastamisen yhdistäminen on lapselle ja hänen perheelleen mahdollisimman vaivatonta, sanoo Hirvikoski.

BC Nokia lähtee rakentamaan iltapäivätoimintaansa niin, että se antaa leikin, ulkoilun, kädentöiden ja läksyjen teon lisäksi mahdollisuuden liikkua sekä omaehtoisesti että ohjatusti.

– Käynnistämme Harjuniityn koululla pilottihankkeen, joka tarjoaa lapsille omaehtoisen liikkumisen lisäksi mahdollisuuden ohjattuun harrastukseen välittömästi koulupäivän jälkeen. Pikkusudet-Harjuniitty toiminnan keskiössä on motoristen perustaitojen ja koripallon alkeiden harjoittelun lisäksi liikunnallisen elämäntavan opettelu.

Pikkusudet-Harjuniitty toiminta on tarkoitettu kaikille esikoulussa ja 1. luokalla oleville lapsille. Kaikilla iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on myös halutessaan mahdollisuus osallistua Pikkusudet -toimintaan.

– Iltapäivätoiminta mahdollistaa sen, että voimme tuoda lasten iltapäivään lähellä kotia olevan, laadukkaan sekä edullisen harrastuksen. Pikkusudet-Harjuniitty toiminnan ydin on se, että huoltajien tullessa töistä iltapäivällä kotiin, on lapsi jo liikkunut kavereiden kanssa ohjatusti kyseisenä päivänä. Tämä helpottaa perheiden arjen ajankäytöllisiä haasteita valtavasti, Hirvikoski kiteyttää.

  • Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja Pikkusudet-Harjuniitty toiminnasta voit lukea täältä.

Harjuniityn iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua mukaan kaikki Harjuniityn sekä Myllyhaan koulun 1.-2. luokkien oppilaat.
Hakuaika on 15.4. - 30.4.2019.

  • Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja ilmoittautumiset tästä.
Pikkusudet-Harjuniitty toimintaan voivat ilmoittautua kaikki Harjuniityn päiväkodin esikoululaiset sekä Harjuniityn ja Myllyhaan koulun 1. luokkalaiset. Pikkusudet-Harjuniitty starttaa toimintansa syksyllä 2019 koulujen alkamisen jälkeen. Lisätietoa toiminnasta myöhemmin kesällä osoitteessa www.bcnokia.com/iltapaiva